chen-tron-1-coc-3-chi-cl06

Chén Lễ 1 cọc 3 chỉ

Giá : 4,500,000.00

Chén trơn 1 cọc 3 chỉ 

Mã số: CL-06

chiều cao 17,8cm 

Đường kính :11cm 

Đồng xi vàng 

Mã số : CL-36 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com