chen-le-cup-bac-cl19

Chén Lễ Cúp Bạc CL19

Giá : 17,000,000.00

Chén Lễ  Cúp Bạc    

Mã Số : CL-19

Chiều cao : 19,8 cm

Đường kính : 9,5 cm

Chất liệu : Cúp đựng rượu bằng Bạc  , phần thân ngoài đồng mạ vàng  

 

Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Chén Lễ  Cúp Bạc    

Mã Số : CL-19

Chiều cao : 19,8 cm

Đường kính : 9,5 cm

Chất liệu : Cúp đựng rượu bằng Bạc  , phần thân ngoài đồng mạ vàng