chen-le-nho-uc-cl20

Chén Lễ Nho Úc Bạc

Giá : 5,800,000.00

Chén Lễ Chạm Nho Úc bằng Bạc

 

Mã Số : CL-20

Chiều cao : 21,7 cm

Đường kính : 9 cm

Chất liệu : Đồng xi vàng & xi bạc   

 

 

 

Mã số : CL-23 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Xem thêm sản phẩm chén lễ khác tại: 

Chén Lễ  Nho Úc