chen-cham-y-px-vang-cl08

Chén Lễ Chạm PX Mạ Vàng

Giá : 7,200,000.00

Chén Lễ Chạm PX Mạ Vàng

 

Chén Chạm Ý PX Vàng

Mã Số : CL-08

Chiều cao : 22 cm

Đường kính : 9,2 cm

Chất liệu : Đồng xi vàng

Giá : 7 triệu 200

Mã số : CL-08 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Xem nhiều: Chén lễ