chen-le-cup-bac-cl17

Chén Lễ Cúp Bạc CL_17

Giá : 19,000,000.00

Chén Lễ  Cúp Bạc    

Mã Số : CL-17

Chiều cao : 22,5 cm

Đường kính : 9,5 cm

Chất liệu : Cúp đựng rượu bằng Bạc  , phần thân ngoài đồng mạ vàng  

 

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Chén Lễ  Cúp Bạc    

Mã Số : CL-17

Chiều cao : 22,5 cm

Đường kính : 9,5 cm

Chất liệu : Cúp đựng rượu bằng Bạc  , phần thân ngoài đồng mạ vàng